Archive for the ‘Pomysły na lepsze życie’ Category

Strach nr 2: Utrata ?twarzy”

Kiedy obawiam się utraty twarzy, to tysiące sytuacji może wywołać u mnie uczucie strachu czy trwogi. Boję się błę­dów, krytycznych spojrzeń innych ludzi, zdania moich bliźnich itd. Antyteza: Gdy ktoś się nauczy być w zgodzie z samym sobą, stanie się niezależny (bardziej niezależny) od zdania (czy błędnego zdania) innych! Zapamiętaj: Człowiek, który wypracował sobie poczucie […]

Strach nr 1: utrata dóbr materialnych

Jeżeli się boję, że ktoś mógłby mi zrabować moje (luk­susowe) dobra materialne, to ciągle muszę cierpieć: Na urlopie zadaję sobie pytanie, czy ktoś właśnie nie włamuje się do mojego domu i nie kradnie nowego odtwarzacza wideo razem z telewizorem; w czasie rodzinnej uroczystości w restauracji muszę (niestety, niestety!) się zamartwiać, czy ktoś właśnie nie otwiera […]

Pokonać strach

Istnieje pewien sposób, dzięki któremu możemy dosłownie ?rozpuścić” nasze uczucia strachu. Owa łagodna droga jest najbardziej optymalna, ponieważ strategie walki przeciwko czemuś zawsze idą w parze z wewnętrznym lub zewnętrz­nym naciskiem, a każdy nacisk wywołuje nacisk z drugiej strony. Kiedy jednak rozpuścimy nasz strach, to znika on tak samo łagodnie, jak kałuża wody parująca w […]

Strach przed utratą

Strach jest ? tak przypuszczam ? zawsze (także) strachem przed utratą czegoś! Przeanalizujmy jeszcze raz brzmienie słowa utrata: litera u(o) jest często znakiem zaprzeczenia, jak np. w słowach u-tracić, o-puścić. Można by więc powiedzieć: u-trata ma miejsce wtedy, gdy coś tracimy. W tym ujęciu nasza kluczowa wypowiedź ma pewien sens: Strach wiąże się zawsze z […]

Strategie walki ze strachem

Gdy ktoś ucieka przed przedmiotem strachu (np. przed dużymi psami), to względnie łatwe jest odgadnięcie strachu leżącego u podstaw takiej ucieczki. Trudniejsza sytuacja występuje wtedy, gdy taka osoba wybiera strategię walki jak pan Krokodyl albo pan Bez­krytyczny na swoim punkcie. Wtedy osoba ta przeżywa sy­stematycznie uczucia nie mające (pozornie) nic wspólnego ze strachem, czyli: wściekłość, […]

Ucieczka przed strachem

Przypomnijcie sobie, że musimy rozróżnić sam strach i przedmiot strachu. Wyjaśnijmy to na kilku przykładach: a)    Pan Krokodyl boi się wszelkiego uczucia niepewności. Zawsze chciałby w stu procentach panować nad wszyst­kim; chciałby zawsze wcześniej bardzo dokładnie wie­dzieć, co mu się przydarzy, aby móc się na to nastawić. A ponieważ jego gadzi mózg zawsze w przypadku […]

Trzy aspekty strachu

Wszystkie sytuacje wywołujące w nas strach mają wspólne trzy czynniki: Tendencja do unikania strachu poprzez ucieczkę rośnie wprost proporcjonalnie do wielkości strachu. Notabene, mówimy, że rośnie tendencja do uciekania przed stra­chem, ale niekoniecznie (także) rośnie tendencja do ucie­kania przed przedmiotem strachu. Pojawia się tutaj ogromna różnica, ponieważ odpowie­dzią na sytuacje wywołujące strach jest często przystą­pienie […]

Strach

Najważniejsza cecha charakteryzująca uczucie strachu brzmi: strach nas blokuje! Blokuje on zarówno przepływ energii, jak i nasze możliwości rozwoju. Im bardziej stanow­czo bronimy się przed zastanawianiem się nad tym, tym bardziej strach staje się niebezpieczny, bo zagraża naszemu przetrwaniu pod względem fizjologicznym i duchowym. Każdy człowiek zna uczucie strachu. Decyduje on o przetrwaniu. Życie całkowicie […]

Słuchanie ludzi

Jak sprawić, aby inni ludzie słuchali tego, co mówię? Zadajcie sobie pytanie, w jakim stopniu sami umiecie słuchać ludzi. Interesujący jest fakt, że zazwyczaj to gaduły uskarżają się na to, że inni ich nie słuchają. Na następną dyskusję weźcie ze sobą stoper (do pomiaru czasu), zmierzcie długość wypowiedzi (włas­nych i innych osób) i porównajcie je […]

Wytyczanie celów

Jak odnajdę własne cele? O Napoleonie powstała następująca anegdota: Jeden z jego generałów miał odezwać się do niego niezbyt mądrze. Zarzucił Napoleonowi bardzo arogancki sposób zachowa­nia. W odpowiedzi na te słowa 19-letni wówczas Napoleon miał stanąć przy wejściu do swego otwartego namiotu i powiedzieć: ?Mój generale, co widzi Pan tam na zew­nątrz?”. Generał popatrzył na […]