Kariera

Pytania dotyczące kariery

Pojęcie ?kariera” (kariera zawodowa) wywodzi się od łaciń­skiego słowa carrus” (wóz, wózek). Implikuje ono a priori ruch do przodu. Powstaje jedynie pytanie, jaki obierzecie kierunek ?drogi” (w języku włoskim gościniec, droga) w swojej karierze zawodowej. Dokładniej mówiąc: czy znacie kierunek albo cel, który chcecie osiągnąć na tej drodze?

Czy wybraliście ów cel świadomie, czy też to ?prze­znaczenie” wybrało ten kierunek?

Osoba mogąca odpowiedzieć na te pytania należy do 20% tych, którzy dokładnie wiedzą, czego chcą. A ten, kto ma już pod ręką dokładnie sformułowaną odpowiedź na pierwsze pytanie, należy do elity.

Tylko trzy procent wszystkich ludzi sformułowało pise­mnie swoje cele w sposób jasny i precyzyjny. Jest to jednak podstawą do jednej z najważniejszych decyzji Waszego życia (nad którą powinniście się zastanawiać od nowa co trzy lata): ?Jaką karierę i dlaczego chciałbym zrobić i do czego przywiązuję szczególną wagę?”.

Czy zależy mi w przeważającej części na dobrach materialnych, statusie, władzy, a może zadanie, dzięki któremu mogę się ?wybić” jest drogą prowadzącą do mego celu? W tym przypadku na wszystkie pytania dotyczące kariery należy odpowiedzieć zupełnie inaczej. Kariera staje się wtedy efektem ubocznym; jest jakby ?przyczepką” do naszego pojazdu, podczas gdy dla typowego karierowicza właśnie ona jest głównym pojazdem. Gdy ktoś traktuje

swoją karierę jako efekt uboczny, ważne jest dla niego twórcze osiąganie konkretnych celów, dla karierowicza sama kariera jest celem.

Zapamiętaj: Musicie podjąć konkretną decyzję, wtedy uda Wam się pójść drogą najlepszą dla Was i na pewno dojdziecie do wybranego celu!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.