Strach nr 1: utrata dóbr materialnych

Jeżeli się boję, że ktoś mógłby mi zrabować moje (luk­susowe) dobra materialne, to ciągle muszę cierpieć: Na urlopie zadaję sobie pytanie, czy ktoś właśnie nie włamuje się do mojego domu i nie kradnie nowego odtwarzacza wideo razem z telewizorem; w czasie rodzinnej uroczystości w restauracji muszę (niestety, niestety!) się zamartwiać, czy ktoś właśnie nie otwiera mego auta i nie kradnie radia itd.

Antyteza: Rezygnacja z luksusu materialnego albo przyjęcie do wiadomości istnienia takiego problemu. Gdy zaakcep­tuję, że w razie wątpliwości noszę swoje bogactwo w mej duszy, a nie w walizce, to z jednej strony mogę cieszyć się z rzeczy materialnych (które jeszcze posiadam), a z drugiej strony będę też w stanie przeboleć ich stratę wskutek kra­dzieży, pożaru, wojny etc.

Zapamiętaj:

Chcemy pokonać strach przed utratą, nie materię! Jeżeli rzeczy o wartości dla mnie największej są natury niematerialnej, to będę wprawdzie korzystał z rzeczy materialnych, ale nie jest od nich zależne moje we­wnętrzne poczucie bezpieczeństwa ani mój wewnętrz­ny spokój (już nie)!

Dwie praktyczne rady:

  1. W ciągu tygodnia zajmujcie się przynajmniej przez pół godziny aspektami istotnymi dla swojej duszy: Może to być myślenie o sukcesie albo spacerowanie, medytacja lub zastanawianie się nad ideami filozoficznymi. Na­uczcie się poznawać w sobie bogactwo niematerialne, doceniać je i stopniowo powiększać. Im bardziej takie aspekty staną się dla Was ważne, automatycznie zmniej­szy się strach przed utratą rzeczy materialnych.
  2. Bądźcie wdzięczni za wszystko, co (obecnie) posiada­cie ? pod względem materialnym i niematerialnym. Większość z nas posiada bowiem o wiele więcej, niż nor­malnie potrzebujemy. Dlatego nie potrafimy już odpo­wiednio doceniać tych rzeczy!

Powiedzcie sobie tak: Lepiej jest dzisiaj świadomie coś doceniać i jutro to stracić, niż posiadać to latami i nigdy tego nie doceniać! Smutną rzeczą jest to, że wielu ludzi zaczyna doceniać pewne rzeczy czy aspekty swego życia dopiero wtedy, gdy je utraci!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.